கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் மொழித்துறையுடன் இனணந்து நடாத்திய ஆய்வரங்கு

"இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னரான கிழக்கிலங்கையின் இலக்கிய செல்நெறி" என்ற தலைப்பில் இடம்பெற்ற ஆய்வரங்கு இன்று சனிக்கிழமை(02-12-20...
Read More

சாய்ந்தமருது பிர்லியன்ட் கல்லூரின் சிறுவர் சந்தை!

மு ன்பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 'தனிநபர் மற்றும் சமூக விருத்தி'யை நோக்காக கொண்டு, சாய்ந்தமருது பிர்லியன்ட் கல்லூரி ம...
Read More
Image