வன்முறை காவுகொண்ட அரசு எம்.பி.க்களின் சொத்துக்களின் முழு பட்டியல்!லங்கையில் அண்மையில் இடம்பெற்ற அமைதியின்மையின் போது கட்டுக்கடங்காத கும்பல்களால் சேதப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சொத்துக்கள் குறித்த பட்டியலை அரசாங்கத்தின் பிரதம கொறடா அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ளது.

அமரகீர்த்தி அத்துகோரல – வீடு தீக்கிரையாகியுள்ளது.வாகனம் சேதமடைந்துள்ளது.

எம்.பி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மகிந்த ராஜபக்ச – வீரகெட்டிய வீடு சேதம்.பெற்றோர் நினைவுச் சின்னங்கள் உட்பட அருங்காட்சியகம் அழிக்கப்பட்டுள்ளது.தந்தையின் சிலை உடைக்கப்பட்டுள்ளது.

தினேஸ் குணவர்தன – பொரலுகொட அலுவலகம் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டு வரலாற்று ஆவணங்கள் நாசம். கிருலப்பனை வீட்டிற்கு சேதம்.


ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ – அனைத்து வீடுகள், வாகனங்கள், அலுவலகங்கள் மற்றும் வர்த்தக நிலையங்கள் தீயிட்டு சேதப்படுத்தப்பட்டன.


சமல் ராஜபக்ஷ – மாகம வீடு, திஸ்ஸ வீடு, மெதமுலான வீடு, திஸ்ஸ அலுவலகம் ஆகியன தீக்கிரையாக்கப்பட்டன

ரமேஷ் பத்திரன – காலி வீடு தீக்கிரையாக்கப்பட்டது.

பிரசன்ன ரணதுங்க- வீடு, அலுவலகம், கூட்ட மண்டபம், மோட்டார் சைக்கிள்கள் மற்றும் 03 வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

விமலவீர திஸாநாயக்க - வீட்டிற்கும் மகனின் வீட்டிற்கும் சேதம் ஏற்பட்டது.

மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வா – காலி மற்றும் ரத்கமவில் இரண்டு வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.ரத்கம அலுவலகம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது.

விதுர விக்கிரமநாயக்க - வீடு, அலுவலகம் மற்றும் 03 வாகனங்கள்.

ஷெஹான் சேமசிங்க – வீடொன்றின் மூன்று வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

கனக ஹேரத்: கௌரவ 02 வீடுகள், அலுவலகம் மற்றும் 04 வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

காஞ்சன விஜேசேகர – வீட்டின் ஒரு தளம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளதுடன், எஞ்சியவை மற்றும் 03 வாகனங்கள் சேதமடைந்துள்ளன.

தேனுக விதானகமகே -இரண்டு பேருந்துகளுக்கு தீ வைக்கப்பட்டது.இரண்டு கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளன.

நாலக கொடஹேவா -கம்பஹா அலுவலகம் மற்றும் வீடு தீ.

சன்ன ஜயசுமண - அனுராதபுர அலுவலகம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது.

நசீர் அஹமட் - வீடு, அலுவலகம், 02 தொழிற்சாலைகள், கடை மற்றும் உணவகம் என்பன தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

அருந்திக பெர்னாண்டோ – வீடு, அலுவலகம், வாகனம் தீ.

சனத் நிஷாந்த – வீடு, அலுவலகம், 03 மோட்டார் சைக்கிள்கள், 02 உழவு இயந்திரங்கள், 01 முச்சக்கர வண்டி என்பன தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

தாரக பாலசூரிய – வீடு ஒன்றும் 03 வாகனங்களும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்திக்க அனுருத்த – 2 வாகனங்கள், மோட்டார் சைக்கிள்கள், 02 அலுவலகங்கள் மற்றும் 02 வீடுகள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

சிறிபால கமலத் – கிரிதலே வீடு மற்றும் அலுவலகம் தீ.

அனுராத ஜயரத்ன -கம்பளை அலுவலகம் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

டி.வி சானக்க - தங்காலை அலுவலகம் சேதமடைந்துள்ளது.

சிசிர ஜெயக்கொடி - அலுவலகம் சேதப்படுத்தப்பட்டது.

பிரசன்ன ரணவீர -வீடு, 06 வாகனங்கள் மற்றும் அலுவலகம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது.

டி.பி. ஹேரத் – வாரியபொல வீடு தீ.

சீதா அரம்பேபொல - 2 வாகனங்களுக்கும் வீட்டிற்கும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ரோஹன திஸாநாயக்க – வீடு சேதமடைந்துள்ளது.

சாந்த பண்டார -வீடு, 03 மோட்டார் சைக்கிள்கள், 01 ஜீப் மற்றும் 01 முச்சக்கர வண்டி தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது. பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளன.

பியால் நிஷாந்த டி சில்வா – வீடு சேதமடைந்துள்ளது.

அசோக பிரியந்த -02 வீடுகள் மற்றும் 14 வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன. வணிக வளாகம் சேதமடைந்துள்ளது.

சுமித் உடுகும்புர -02 வீடுகளும் 01 வாகனமும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றொரு வாகனம் சேதமடைந்தது.

அகில சாலிய எல்லாவல -வீடு, அலுவலகம் மற்றும் 02 வாகனங்களுக்கு சேதம்.

லலித் எல்லாவல – அலுவலகம் சேதமடைந்தது.

ஜகத் குமார சுமித்ராராச்சி – அலுவலகம் சேதமடைந்தது.

நாலக கொட்டேகொட வீடு தீக்கிரையாகியுள்ளது. அலுவலகம் மற்றும் 03 வாகனங்கள் (01 அரச வாகனம் உட்பட) சேதமடைந்துள்ளன.

கோகிலா குணவர்தன - வீடு, சகோதரரின் வீடு மற்றும் 02 வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

மிலன் ஜயதிலக்க – வீடு, 01 வாகனம் மற்றும் 05 மோட்டார் சைக்கிள்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

இசுரு தொடங்கொட – தாயாருக்குச் சொந்தமான ஜீப் வண்டியே சேதமடைந்துள்ளது.

பிரேம்நாத் டோலவத்த – வீடு சேதமடைந்துள்ளது.

நந்தசேன -வீடு சேதமடைந்தது.

எஸ்.எம். சந்திரசேன - வீடு, அலுவலகம், ஆடிட்டோரியம் மற்றும் வணிக வளாகங்களுக்கு சேதம்.

மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே – நாவலப்பிட்டி அலுவலகம் சேதமாக்கப்பட்டுள்ளது.

ரோஹித அபேகுணவர்தன – 02 அலுவலகங்கள், 02 வீடுகள் மற்றும் 01 மோட்டார் சைக்கிள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

நாமல் ராஜபக்ச - மனைவி வீடு தீக்கிரையாக்கப்பட்டது.

ரொஷான் ரணசிங்க – ‘பொலன்னறுவை வீடு சேதமடைந்து உபகரணங்கள் திருடப்பட்டுள்ளன. இரண்டு வாகனங்கள் சேதமடைந்தன.

ஷசீந்திர ராஜபக்ஷ – செவனகல வீடு தீ.

ஜயந்த கெட்டகொட - வீட்டிற்கும் சகோதரனின் வீட்டிற்கும் சேதம்.

சம்பத் அத்துகோரல -வீடு சேதமடைந்துள்ளதுடன் 02 அறைகளும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜானக திசகுட்டியாராச்சி வீடு சேதமடைந்துள்ளது.

பியும் அனுப பஸ்குவால் – மத்துகமவில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு சேதம் விளைவித்துள்ளார்.

சிந்தக அமல் மாயாதுன்ன – அவரது வீடு மற்றும் அலுவலகத்திற்கு சேதம்.

நிபுன ரணவக்க – அலுவலகத்திற்கு சேதம்.

அலி சப்ரி ரஹீம் – 02 வீடுகள், அலுவலகம், 01 வண்டி, 08 மோட்டார் சைக்கிள்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்களுக்கு தீ வைத்துள்ளார்.

அஜித் ராஜபக்ச – பஸ் ஒன்றுக்கு சேதம்.

குணதிலக்க ராஜபக்ஷ - அலுவலகத்திற்கு சேதம்.

உபுல் மகேந்திர ராஜபக்ச – அவரது வீட்டிற்கு சேதம்.

ராஜிகா விக்கிரமசிங்க – யட்டியந்தோட்டையில் உள்ள வீடு சேதமடைந்துள்ளது.

சஹான் பிரதீப் சித்தனா – வீடு சேதமடைந்துள்ளது.

டி வீரசிங்க- வீடு மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள் தீவைத்து எரிக்கப்பட்டன.

கபில அத்துகோரல -வீடு சேதமடைந்துள்ளது.

கீதா குமாரசிங்க -02 வீடுகளும் 03 வாகனங்களும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

குணபால ரத்னசேகர – வீடு தீக்கிரையாக்கப்பட்டது

காமினி லொகுகே – 03 வீடுகள், 02 வாகனங்கள் மற்றும் 02 அலுவலகங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

பந்துல குணவர்தன -இரண்டு வீடுகளும் இரண்டு வாகனங்களும் சேதமடைந்துள்ளன.

ஜனக பண்டார தென்னகோன் – தம்புள்ளை வீடு தீ.

சி.பி.ரத்நாயக்க - குறுக்கு வீதி அலுவலகம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது.

கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல – வீடு தீக்கிரையாகியுள்ளது.

சமன்பிரியா ஹேரத்தின் வீடு, அலுவலகம் மற்றும் வாகனம் என்பன தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

லலித் வர்ண குமார மஞ்சு – வீடு மற்றும் அலுவலகம் சேதமடைந்துள்ளன.

சந்திம வீரக்கொடியின் ஹபுகலவில் உள்ள வீடு மற்றும் அலுவலகம் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது.

நிமல் லான்சா – அவரது வீடு, வாகனம் மற்றும் வணிக வளாகங்களுக்கு தீ வைத்து சேதப்படுத்தினார்.

பிஜயரத்ன – மாதம்பே வீட்டிற்கு சேதம்.

நன்றி லங்கா டுடே
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...

எமது உத்தியோகபூர்வ பேஸ்புக் பக்கம்

எமது செய்திகளை உடனுக்குடன் பேஸ்புக் மூலம் அறிந்து கொள்ள எமது பேஸ்புக் பக்கத்தை லைக் (like) செய்க!

முக்கிய குறிப்பு :

எமது இணையத்தளத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும் ஆக்கங்கள் , செய்திகள் என்பவற்றுக்கு அதனை அனுப்பிவைப்பவர்களே பொறுப்பாளிகள் ஆவர். தவறான அல்லது பிழையான, அவதூறு, பிறர் மனங்களை புண்படுத்தும் செய்திகள் அல்லது தகவல்களுக்கு எமது நிருவாகமோ இணையத்தளமோ பொறுப்பாளியல்ல. இதனைக்கருத்தில் கொண்டு தகவல் தொடர்புகளை மேற்கொள்ளுமாறு வேண்டுகின்றோம்.- நிருவாகம் -

0 comments :