Admin-message ********** 100 வீதம் ஆதாரமுள்ள செய்திகளை புகைப்படத்துடன் அனுப்பி வைக்கவும். இம்போட்மிரர் லோகோவுடனான ஒளிவடிவ செய்திகள் அனுப்பும் செய்தியாளர்களுக்கு கொடுப்பனவு வழங்கப்படும். Call- 0776144461 - 0757433331 மின்னஞ்சல்- news@importmirror.com Admin-message


Headlines
Loading...
Admin-message

CONTACT US
பணிப்பாளர்களுடன் தொடர்புகொள்ள
தொடர்புகளுக்கு:
importmirror.news@gmail.com
+94- 75-74-333-31  (நிறைவேற்றுப்பணிப்பாளர்)
+94-77-61-444-61 (பிரதம பணிப்பாளர்)


செய்தி அனுப்ப:
news@importmirror.com 
impordnewss@gmail.com


அலுவலகம்: 
+94-67-313-1485 (பொது)


விரைவில் சிகரம் வானொலி மீண்டும் இயங்கும் தாமதத்துக்காக வருந்துகிறோம்.
Powered by Blogger.