Admin-message ********** 100 வீதம் ஆதாரமுள்ள செய்திகளை புகைப்படத்துடன் அனுப்பி வைக்கவும். இம்போட்மிரர் லோகோவுடனான ஒளிவடிவ செய்திகள் அனுப்பும் செய்தியாளர்களுக்கு கொடுப்பனவு வழங்கப்படும். Call- 0776144461 - 0757433331 மின்னஞ்சல்- news@importmirror.com Admin-message


Headlines
Loading...
Admin-message

jaffna


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - இறுதி முடிவு

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி20757769.12%5
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி3023210.07%1
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி200256.67%1
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு173095.76%0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்150225%0
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி15150.5%0
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி12770.43%0
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை3830.13%0
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி3030.1%0
ஜனசெத பெரமுன2500.08%0


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - தபால் வாக்குகள்

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி1008766.37%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி14729.69%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்13989.2%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி12338.11%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு5913.89%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி1681.11%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி210.14%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி180.12%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி80.05%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை70.05%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - ஊர்காவற்றுறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி768858.56%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி392429.89%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி4243.23%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு4213.21%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்3292.51%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி510.39%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி430.33%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி390.3%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை200.15%
ஜனசெத பெரமுன120.09%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி1723765.16%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி284310.75%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி267810.12%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்13204.99%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு13114.96%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி1840.7%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி1670.63%
சோசலிச சமத்துவக் கட்சி350.13%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி340.13%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி330.12%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - காங்கோசன்துறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி1475664.61%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி246410.79%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி20649.04%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு16567.25%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்10334.52%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி990.43%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி770.34%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய340.15%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி210.09%
ஜனசெத பெரமுன200.09%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - மானிப்பாய் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி2087567.64%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி28889.36%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி21296.9%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு19596.35%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்14984.85%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி1080.35%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி1000.32%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி340.11%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை300.1%
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி290.09%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி2092569.08%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு26998.91%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி25888.54%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி19836.55%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்11303.73%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி1370.45%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி890.29%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை640.21%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி360.12%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய280.09%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி1265065.53%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு219211.36%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்16068.32%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி10375.37%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி9254.79%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி800.41%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி700.36%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய290.15%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி240.12%
ஜனசெத பெரமுன190.1%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி1267865.69%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி19209.95%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்18589.63%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி11876.15%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு10505.44%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி1730.9%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி440.23%
ஜனசெத பெரமுன340.18%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை210.11%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி190.1%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி2018876.48%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி16826.37%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு15916.03%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி14695.57%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்7662.9%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி840.32%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி790.3%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி300.11%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை300.11%
ஸ்ரீ லங்கா மஹாஜன பக்ஷய200.08%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி1879369.21%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்24208.91%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி20057.38%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி16626.12%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு14445.32%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி1800.66%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி1110.41%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி370.14%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை250.09%
ஜனசெத பெரமுன250.09%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி1354567.32%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி220310.95%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி14147.03%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்11325.63%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு11105.52%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி1060.53%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை690.34%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி610.3%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி270.13%
ஜனசெத பெரமுன230.11%


யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் - கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதி

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி3815577.44%
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி641713.02%
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி16463.34%
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு12852.61%
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்5321.08%
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி3400.69%
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி2230.45%
மக்கள் விடுதலை முன்னணி690.14%
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை610.12%
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி420.09%
Powered by Blogger.